Gevolgen van een scheiding voor kinderen

Kind & opvoeding

moeder in de bijstand zit, is dit niet alleen zwaar voor de moeder, maar ook voor de kinderen die bij haar wonen, want er is geen geld meer voor speelgoed, om te sporten of voor partijtjes.

Papa niet meer dagelijks zien

Het allerergste voor de kinderen is dat ze hun vader na een scheiding niet meer dagelijks zien. Konden ze eerst elke dag met papa knuffelen en spelen, vaak wordt dat na een scheiding beperkt tot twee weekends per maand. En soms zien kinderen hun vader nog minder of in het ergste geval is er helemaal geen contact meer tussen een kind en zijn/haar vader.

Geen contact meer met vader

In sommige gevallen wordt het contact tussen vader en kinderen helemaal verbroken, omdat de echtscheiding is uitgemond in een ware vechtscheiding. Zelfs ouders die vriendschappelijk uit elkaar zijn gegaan, kunnen flinke ruzie krijgen na een scheiding. Ruzie over de alimentatie, over afspraken die niet worden nagekomen of over nieuwe relaties die zijn aangegaan. Ouders die bij een vechtscheiding hun eigen belangen voorop stellen in plaats van de belangen van het kind. Het kind heeft niet gekozen voor de scheiding, maar wordt wel de dupe, oftewel het kind van de rekening.

Ouders die na een scheiding ruzie blijven maken

Als de ouders zijn gescheiden, omdat ze tijdens hun relatie of huwelijk constant ruzie maakten, zou je denken dat ze daar na een scheiding wel mee zouden stoppen. Soms is een kind zelfs opgelucht als de ouders gaan scheiden, want altijd maar ruzie tussen papa en mama is ondraaglijk voor een kind en soms is een breuk tussen papa en mama dan beter voor een kind. Teleurstellend is het dan ook als het geruzie na een scheiding gewoon verder gaat. Ouders lijken zich niet te realiseren dat dit een kind beschadigt.

Ouders die negatief over elkaar praten

Naast ruzie maken, praten veel gescheiden ouders negatief over elkaar. Ouders moeten zich bedenken dat zij altijd papa en mama blijven van hun gezamenlijke kind. De exen zijn wel de ouders van het kind en hun kind heeft dus ook hun genen. Als één van de ouders negatief praat over de andere ouder, dan raakt dat een kind tot in het diepst van zijn/haar ziel.

Familie niet meer zien

Zeker wanneer het contact tussen kind en vader verbroken is, zien kinderen de familie van vaders kant misschien niet meer. Behalve dat het kind de familie moet missen, moeten opa en oma van vaders kant en ook tantes, ooms, neefjes en nichtjes ook allemaal hem/haar missen. Dit doet vaak heel veel pijn.

Rouw

Niet alleen bij een vechtscheiding, maar zeker ook bij een vredige scheiding, hebben kinderen te maken met rouw. Ook al leeft papa nog, ze hebben wel een dierbare verloren.
Het kind heeft er niet voor gekozen te scheiden van zijn/haar papa, maar wordt het wel.
Daarnaast verliest het soms ook familie, wanneer een kind geen contact meer heeft met de familie van vaders kant.

Kinderen willen en kunnen niet kiezen uit loyaliteit

Kinderen willen en kunnen na een scheiding helemaal niet kiezen tussen papa of mama. Ze zijn loyaal naar beide ouders. Een moeilijke periode is altijd de kerstperiode. Het minst moeilijke voor een kind is wanneer hij/zij het ene jaar kerst bij bijvoorbeeld mama viert en het daaropvolgende jaar bij papa. Laat een kind vooral niet zelf kiezen waar hij/zij de feestdagen viert, want kiest hij/zij voor mama, dan voelt hij/zij zich schuldig naar papa en andersom. Kiezen voor papa of mama kun je als ouder gewoonweg niet verlangen van je kind.

Villa Pinedo

Hoe kan een kind de scheiding van zijn/haar ouders zo goed mogelijk een plekje geven? Waar kan een kind van gescheiden ouders terecht voor een luisterend oor en voor contact met lotgenoten? Want als zijn/haar ouders uit elkaar zijn, is het voor een kind fijn om te weten dat hij/zij niet de enige is die dit doormaakt.

Villa Pinedo is een plek op internet waar kinderen van gescheiden ouders verhalen van andere kinderen, waarvan de ouders ook gescheiden zijn, kunnen lezen en waar ze ook hun eigen ervaringen kunnen delen met lotgenoten.

Villa Pinedo is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor gescheiden ouders. Op de site staat een open brief die kinderen aan hun ouders kunnen geven om hun ouders meer inzicht te geven hoe een kind zich voelt na een scheiding en wat gescheiden ouders vooral niet moeten doen. Ouders kunnen op de site zelf ook hun verhalen delen met en verhalen lezen van andere gescheiden ouders. Met hun site wil Villa Pinedo voorkomen dat kinderen beschadigd raken door een scheiding.

Laten we hopen dat gescheiden ouders zich meer bewust worden van de negatieve impact die een scheiding op hun kinderen heeft en dat ze zich zowel tijdens als na een scheiding respectvol naar elkaar gedragen uit liefde voor hun kind.

Foto: Pixabay